Správci areálu:

Josef Šimek, tel. 777 598 568
Jan Knespl

1 – Hlavní hrací travnatá plocha
2 – Náhradní hrací travnatá plocha
3 – Hřiště s umělým povrchem I. generace s pískovým zásypem
4 – Tenisový antukový kurt
5 – Dětské hřiště s herními prvky
6 – Hospoda Na hřišti
7 – Zázemí klubu
8 – Parkoviště (bývalá škvárová hrací plocha)
9 – Vchod do areálu